Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Chrząstek Adam

Ur. 2 lutego 1963 r. we Wrocławiu.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSE nr 2 Krakowie (1981) i Technikum Elektrycznego nr 1 w Krakowie (1985).

Pracownik Elektomontażu-2 w Krakowie w l. 1981-1985; następnie zatrudniony jako pomoc domowa u mamy ks. T. Isakowicza Zaleskiego - Teresy ze względu na wpis w dowodzie osobistym o zatrudnieniu. Od 1989 r. zatrudniony w prywatnych firmach oraz własna działalność gospodarcza.

Członek NSZZ "Solidarność" od 15 września 1981 r. w Elektromontaż-2 Kraków, gdzie rozpoczął pracę po ukończeniu szkoły zawodowej.

W trakcie strajku w HiL w dn. 13-15 grudnia 1981 r. dostarczał strajkującym żywność. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w pomoc dla represjonowanych, zbierając środki finansowe na ten cel; współpracownik SFPP; współorganizator sieci kolportażu wydawnictw na terenie Krakowa i Polski południowej (m.in. punkt na os. Teatralnym w Nowej Hucie, łącznie kolportował ok. 140 tytułów); współpraca m.in. z A. Grochowiną, Z. Kubiakiem, M. Machem, E. Nalepą, ks. A. Zwolińskim, K. Wiszniewskim, J. Skibińskim, A. Słupkiem, J. Miśtakiem, J. Karpińczykiem, H. Soleckim, P. Warischem, R. Kubiczem, W. Pietrusem, K. Korabińskim, R. Dębcem, J. Żabą, J. Demanego, D. Skorenko, W. Pyzio, Z. Berdychowskim i K. Gwiżdżem.

Uczestnik manifestacji w Krakowie, Nowej Hucie i w Warszawie; poważnie raniony w twarz podczas demonstracji przy pomniku Lenina w dn. 13 października 1982 r.

W l. 1981-1989 współpracował z wieloma organizacjami działającymi w podziemiu, m.in. z FMW, ZNOW, NSZZ RI "S", SW i KPN; animator Społeczeństwa Niezależnego; drukarz, m.in. na potrzeby MKS Nowa Huta (we współpracy z M. Pyzio); organizator materiałów poligraficznych przewożonych z Kędzierzyna-Koźle, Rabki-Zdroju, Krakowa i Warszawy; członek Prezydium MKS Nowa Huta.

Współorganizator obozów wędrownych dla młodzieży na Podhalu i w okolicy Suwałk; współorganizator grupy teatralnej przy kościele Arka Pana (reżyser i scenarzysta M. Rudnik, sprawy techniczne B. Tusz, opieka: ks. S. Puzyniak, ks. J. Kapusta, ks. J. Orawczak); organizator spotkań m.in. z A. Walentynowicz, A. Macedońskim, E. Bryllem i W. Woroszylskim; pomoc w organizacji pomocy z Francji dla mieszkańców Krakowa (m.in. rozdział leków i ubrań, organizacja lekcji języka francuskiego); uczestnik akcji kontroli wyników wyborów do Sejmu PRL (1985).

W 1989 r. zaangażowany w kampanię wyborczą KO "S w Krakowie, drukarz materiałów wyborczych.

Wyróżniony medalami "Plus Ultra" przez ZNOW (1988), "Niezłomnym w Słowie" (2013) i "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31