Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Chuchrowski Marian

Ur. 29 czerwca 1939 r. w Kobyle-Gródku, pow. nowosądecki; zm. 4 grudnia 2007 r. w Mikołajowicach, pow. tarnowski; pochowany na cmentarzu w Mikołajowicach.

W l. 1958-1999 pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie jako aparatowy procesów chemicznych.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współzałożyciel NSZZ w ZAT; członek Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ "Solidarność"; przewodniczący KZ "Kaprolaktamu".

Po wprowadzeniu stanu wojennego członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". W jego domu znajdowała się drukarnia podziemnego pisma "Podaj dalej". Współredaktor tarnowskiego pisma "Świat Pracy" (od 1987 r.); kolporter niezależnych pism i ulotek na terenie ZAT oraz w Wierzchosławicach (m.in. "Hutnika" i "Tygodnika Mazowsze").

Działalność związkowa: KZ "Kaprolaktamu": przewodniczący (1980-1981, 1989-1998), KP ZAT w Tarnowie: członek (1980-1981, 19891998); delegat na WZD RM (1990-1992); członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej (1990-1992).

Otrzymał Złotą Odznakę "Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego" (1996).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31