Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Cichoń Zbigniew

Ur. 21 grudnia 1952 r. w Częstochowie. Sędzia, adwokat i radca prawny.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ na kierunkach administracja (1975) oraz prawo (1976). Odbył aplikacje sądową, radcowską (1979) oraz adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie (1982). W 1976 r. inwigilowany i usunięty ze stanowiska asystenta UJ w związku z zaangażowaniem w działalność duszpasterstwa akademickiego Dominikanów "Beczka" w Krakowie.

W l. 19821993 adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Krakowie. Od 1993 r. prowadzi własną kancelarię prawną.

Od 1980 r. związany z NSZZ "Solidarność". Był obrońcą w procesach politycznych w czasie stanu wojennego, w tym w procesie członków KPN. Doradca KZ NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Krakowskiej.

Był stypendystą Rady Europy i DePaul University w Chicago, przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej i wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (1996).

Od 2003 r. Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w archidiecezji krakowskiej. Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Prawników.

W l. 1990-1994 zasiadał z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w radzie gminy Wieliczka oraz w jej zarządzie. Od 1997 do 2001 r. i od 2005 do 2007 r. był członkiem Trybunału Stanu. W wyborach parlamentarnych w 1997 r. kandydował bez powodzenia domSejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

W wyborach parlamentarnych w 2007 r. został wybrany na senatora jako bezpartyjny kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, otrzymując 252 708 głosów. W wyborach w 2011 r. był ponownie kandydatem PiS do Senatu w okręgu krakowskim. W 2014 r. z listy PiS kandydował do sejmiku małopolskiego. W 2015 r. został ponownie wybrany do Senatu, kandydując z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 34.

Od 1997 r. jako adwokat reprezentuje pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Prowadzi także doradztwo pro publico bono w poradniach charytatywnych (Poradnia "Pomoc Bliźniemu" przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce i "Poradnia Miłosierdzia" przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach).

Marcin Byrski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31