Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Ciesielski Andrzej Maksymilian

Ur. 7 lipca 1947 r. w Żmigrodzie; zm. 13 września 2013 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Ukończył LO w Poznaniu (1965) i Średnią Szkołę Muzyczną w Poznaniu; w l. 1965 – marzec 1968 r. studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyplom w zawodzie tleniacz pompista (1974); uprawnienia przewodnika po Krakowie (1975); dyplom konserwatora kamienic, rzeźb i sztukaterii (1976).

Od połowy l. 60. muzyk jazzowy (m.in. w 1966 r. uczestnik festiwalu Jazz nad Odrą), związany od 1968 r. z klubami "Nurt" i "Od Nowa" w Poznaniu, oraz w l. 1970-1980 z różnymi zespołami w klubach "Pod Jaszczurami", "Piwnica pod Baranami", "Krzysztofory" i "Helikon" w Krakowie. W l. 1974-1976 zatrudniony w Szpitalu im. dr Anki w Krakowie; w l. 19761981 pracownik Geoprojektu Kraków; elektryk w prywatnej firmie (1984-1985); pracownik Wawel-Tourist w Krakowie (1986-1990); w l. 1993-1997 założyciel i dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez Fundację Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego; od 1997 na rencie.

Uczestnik studenckich protestów w Poznaniu w marcu 1968 r., członek delegacji studentów poznańskich mającej za zadanie nawiązanie kontaktu z protestującymi studentami w Warszawie; aresztowany w pociągu do Warszawy (12 marca 1968 r.); areszt trzymiesięczny w AŚ; na rozprawie powołany do zasadniczej służby wojskowej; usunięty ze studiów wraz z ogólnopolskim zakazem studiowania wydanym na pięć lat.

W sierpniu i we wrześniu 1980 r. współorganizator dwóch strajków w Geoprojekcie, członek Komitetu Strajkowego.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; założyciel związku w Geoprojekcie, członek Komitetu Założycielskiego; członek KZ (od marca 1981 r.); społeczny inspektor pracy.

Od marca 1981 r. pracownik Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"; członek Krakowskiego KOWzP (od marca 1981 r.).

12 grudnia 1981 r. zatrzymany w AŚ w Krakowie-Podgórzu; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i ZK w Załężu k. Rzeszowa; uczestnik głodówek (w styczniu i w czerwcu 1982 r.), pobity w czasie protestu w styczniu 1982 r.; 3 sierpnia 1982 r. zwolniony na zalecenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (decyzja z 23 lipca 1982 r.).

Po zwolnieniu z internowania zaangażowany w działalność podziemną (do 1989 r.), m.in. w zakresie koordynacji działań, współpracy z innymi strukturami (m.in. delegat na spotkanie z L. Wałęsą w sprawie konsolidacji działalności "Solidarności" w 1983 r.); w l. 1983-1985 inicjator i współorganizator systematycznego dokumentowania fotograficznego i filmowego manifestacji w Krakowie.

Od 1986 r. zaangażowany w ruch wydawniczy (organizator zaopatrzenia w materiały poligraficzne i drukarskie podziemnych struktur w m.in. AGH i HiL); kolporter wydawnictw podziemnych oraz pochodzących z zagranicy. W 1988 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Wawel-Tourist; łącznik w czasie strajku kwietniowo-majowego 1988 r. między HiL i regionalnymi władzami "Solidarności".

Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w "Wawel-Tourist" (od 1989 r. do likwidacji zakładu).

W 1989 r. członek krakowskiego KO "S"; w l. 1990-2004 członek ROAD, UD i UW.

Członek Zarządu Dzielnicy III w Krakowie, przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych, Komunikacji z Mieszkańcami i Instytucjami (1998-2002).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31