Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Czeszyk Maria

Ur. 28 maja 1955 r. w Gorlicach.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, magister bibliotekoznawstwa (1988).

Zatrudniona w "Gamrat" Jasło na stanowisku operator komputerowy i pracownik obsługi w dziale informatycznym (1979-1983); nauczyciel i bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorlicach (1983-1990); przewodnicząca Delegatury Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Gorlicach (1990-1996); od 1996 r. na rencie.

W NSZZ "Solidarność" od 1 września 1980

r. w KZ NSZZ "Solidarność" w "Gamrat" Jasło; członek komisji informacji związkowej w "Gamrat" Jasło od 1980 r. do wprowadzenia stanu wojennego, odpowiedzialna za prowadzenie i redagowanie audycji w radiowęźle zakładowym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność podziemną, w tym m.in. w kolportaż druków i opiekę nad rodzinami internowanych i więzionych (czynna praca w Komitecie Prymasowskim w Warszawie i współpraca z mec. W. Siła-Nowickim); zaangażowana w pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na emigracje polityczne; obserwatorka rozpraw sądowych działaczy podziemia z okręgu jasielskiego; w podziemiu posługiwała się pseudonimem "Maryna".

Organizatorka projekcji filmów niezależnych w kościele w Gorlicach-Gliniku; czynny uczestnik mszy św. za ojczyznę; uczestnik manifestacji 3 maja 1982 r. w Warszawie. W związku ze swoją działalnością kilkakrotne przesłuchiwana przez SB; w jej domu dokonywano przeszukań; w 1983 r. zwolniona z pracy w "Gamrat" Jasło pod wpływem Służby Bezpieczeństwa.

Działalność związkowa: Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Gorlicach: członek zarządu (19901995); przewodnicząca Delegatury ZR Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Gorlicach (1998-1995); delegat na WZD RM (1990-1996); delegat na KZD (1992-1995).

Członek Porozumienia Centrum (1990-2001); współtwórca i członek Komitetu Obywatelskiego od 1989 r.; od 1989 r. czynnie zaangażowana w tworzenie struktur samorządowych w Gorlicach i powiecie gorlickim; członek Prawa i Sprawiedliwości (2001-2012).

Radna Rady Miasta Gorlice (2006-2014). Ławnik Sądu Pracy w Gorlicach (lata 90. XX w.).

Dyplom za propagowanie czytelnictwa poprzez odpowiednio zorganizowane lekcje biblioteczne w Gorlicach.

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31