Solidarność to znaczy razem

Ambrozik Adolf

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 8 czerwca 1939 r. Rudniku nad Sanem, pow. niżański; zm. 2 czerwca 2004 r. w Tarnowie; pochowany na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Elektronicznej oraz Liceum dla Pracujących w Stalowej Woli (1958).

W l. 1960-1961 pracownik Huty Stalowa Wola; zatrudniony w Mostostalu (1961-1962) i w ZAT (1962); w l. 1963-1993 tokarz, frezer i wiertacz w Fabryce Silników Elektrycznych "Elma-Tamel".

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek TKZ NSZZ "S"; członek KZ "S" w FSE "Tamel" (1980-1981); współzałożyciel i członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" (7 października 1980 r.); reprezentant KZ "S" w MKZ Małopolska (1980-1981); delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM; pracownik Delegatury ZRM w Tarnowie.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ZK w Załężu; zwolniony 5 marca 1982 r.; aresztowany ponownie w maju 1982 r. za posiadanie nielegalnych plakatów; internowany 20 maja 1982 r.; zwolniony 28 czerwca 1982 r.

W jego domu dokonano przeszukania w 1983 r. w ramach akcji sprawdzającej przed obchodami 1 i 3 maja; 19 stycznia 1989 r. wszedł w skład komitetu założycielskiego "S" w FSE "Tamel".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

tokarz, prac. Fabryki Silników Elektrycznych "Tamel", członek TKZ NSZZ "S", członek ZR Małopolska, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 54/81, Załęże, zwolniony 05.03.1982. Ponownie internowany 20.05.1982 - decyzja 58/82, zwolniony 28.06.1982.