Solidarność to znaczy razem

Antosz Andrzej Augustyn

Informacja z listy Internowani

z-ca przewodniczącego KZ NSZZ "S" OTV Kraków, internowany 17.12.1981 - decyzja nr 364, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24.12.1981.