Solidarność to znaczy razem

Apanowicz Kazimierz

Informacja z listy Internowani

inżynier, OOiIPP Petroinform Kraków, pracownik ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 15.12.1981 - decyzja nr 338, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 02.07.1982.