Solidarność to znaczy razem

Atłasiński Bogusław

Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, ZB-2, pobicie całego ciała, odbicie nerek