Solidarność to znaczy razem

Augustyniak Jan

Informacja z listy Aresztowani

Chełmek, aresztowany.