Solidarność to znaczy razem

Bachleda-Księdzularz Franciszek

Informacja z listy Internowani

z-ca przewodniczącego NSZZ RI "S" Regionu Spisza i Podhala, z-ca przewodniczącego Związku Podhalan, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 167/81, Załęże, zwolniony 23.12.1981.