Solidarność to znaczy razem

Bagiński Tadeusz

Informacja z listy Aresztowani

(1959), ślusarz, aresztowany 29 VIII - 20 XII 1982).