Solidarność to znaczy razem

Bajer Irena

Informacja z listy Internowani

prof., prorektor Uniwersytetu Śląskiego, członek NSZZ "Solidarność", działaczka Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, internowana 13.12.1981 - decyzja nr 278, zwolniona 18.12.1981. - "Dokumenty przekazano do Katowic".