Solidarność to znaczy razem

Bąk Andrzej

Informacja z listy Internowani

student AGH, działacz NZS, internowany 16.12.1981 - decyzja nr 367, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 22.01.1982.