Solidarność to znaczy razem

Baniak Kazimierz

Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, ZM, 1 m-c aresztu