Solidarność to znaczy razem

Baran Józef

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 22 września 1955 r. w Krakowie.

Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie (1978).

W l. 1978-1980 referent handlowy w Spółdzielni Pracy Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Millenium w Krakowie; w 1981 r. pracownik ZR Małopolska i ZR Rzeszowskiego NSZZ "S"; w l. 1983-1984 pracownik BJ w Krakowie; w l. 1984-2002 na emigracji w Norwegii; wiceprezes Zarządu w Zakładach Techniki Medycznej Sp. z o.o. w Krakowie (2003-2004).

Od 1977 r. działacz krakowskiego SKS, uczestnik akcji dotyczących m.in. sprzeciwu wobec ograniczania dostępu do książek i publikacji, obrony represjonowanych działaczy opozycji; inicjator przygotowania i wysłania telegramu SKS do ONZ ws. łamania praw człowieka w PRL (podpisanego również przez R. Woźniakowską i A. Krajewską) – 25 października 1978 r. Od 1977 r. współpracownik KOR i nast. KSS KOR; od 1978 r. współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, kolporter ulotek i pism niezależnych (z B. Bekiem i J. Pierzchałą) na terenie rzeszowszczyzny, zaangażowany w wydanie pisma "Komunikat" (2 numery, 1978-1979) i jednodniówki "Wieś Rzeszowska" (1979). Od 1979 r. członek zespołu redakcyjnego i autor tekstów w niezależnym piśmie "Placówka"; współzałożyciel Ośrodka Myśli Ludowej (1979).

Wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom.

We wrześniu 1980 r. wraz z R. Majdzikiem przywiózł z Gdańska do Krakowa materiały informacyjne i poradniki dotyczące zakładania NSZZ; zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ RI "S", m.in. wydawca i drukarz niezależnego pisma "Solidarność Wiejska Ziemi Grójeckiej" w Zbroszy Dużej, organizator kół NSZZ RI "S" w rejonie Grójca.

Od 1981 r. pracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ "S" Małopolska (współpraca z T. Syryjczykiem); od maja 1981 r. kierownik Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych przy MKZ/ZR "S" w Rzeszowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do czerwca 1983 r. m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Jaśle i Krośnie; organizator tajnych zebrań i podziemnych struktur "S" RI w Polsce południowo-wschodniej, w IV i VI 1982 r. organizator (we współpracy z ks. A. Chojnackim) spotkań rolników na plebanii parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, podczas których zainicjował powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników; od września 1982 r. wydawca pisma OKOR "Solidarność Rolników" (we współpracy z D. Gurgul, K. Kramarzem oraz z siostrami L. i S. Lubańskimi); utrzymywał kontakty z Tymczasową Tarnowską Komisją Koordynacyjną "S" (w lutym 1983 r. przekształconą w TTKK "S" Robotników i Chłopów).

W czerwcu 1983 r. zatrzymany w Częstochowie podczas pielgrzymki Jana Pawła II, zwolniony po 48 godz. aresztowany 28 marca 1984 r. w BJ, gdzie pracował; przewieziony do AŚ w Sanoku, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii.

W 1984 r. ze względów rodzinnych wyjechał do Norwegii, gdzie organizował transporty z darami do Polski; wspierał powstanie Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach i Fundacji im. św. Alberta w Krakowie.

W l. 2003-2004 prezes Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Chrześcijańskich.

Autor opracowania "Komitet Samoobrony Chłopskiej, Łowisko" (Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, Rzeszów 1981) oraz kilku publikacji na temat niezależnego ruchu chłopskiego i Fundacji Rolniczej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Józef Baran, ur. 22 IX 1955 w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomiki Produkcji (1978).

Od 1977 działacz SKS, rzecznik w roku akademickim 1977/1978, uczestnik akcji m.in. przeciwko ograniczeniom w dostępie do książek i publikacji (publikacje zakazane, tzw. resy) oraz w obronie represjonowanych działaczy opozycji, sygnatariusz oświadczeń, 25 X 1978 inicjator telegramu SKS do ONZ ws. Łamania praw człowieka w PRL (podpisanego także przez Różę Woźniakowską i Annę Krajewską). Od 1977 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; od XI 1978 współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, kolporter na wioski Rzeszowszczyzny ulotek i pism niezależnych (z Bogusławem Bekiem i Januszem Pierzchałą); przy jego pomocy KSChZR przygotował w XI 1978 i we IX1979 2 kolejne nr. niezależnego pisma "Komunikat", w XI 1979 współinicjator (z rolnikami z Łowiska i Woli Żarczyckiej) wydania jednodniówki "Wieś Rzeszowska",poświęconej pierwszej rocznicy powołania KSChZRz (pismo ukazało się z kilkumiesięcznym opóźnieniem). 1978-1980 referent handlowy w Spółdzielni Pracy Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Millenium w Krakowie. Od IV 1979w zespole redakcyjnym niezależnego pisma "Placówka", autor; 2 VI 1979współzałożyciel Ośrodka Myśli Ludowej. Wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom.

We IX 1980 przywiózł z Gdańska do Krakowa (z Ryszardem Majdzikiem) materiały informacyjne i poradniki dot. zakładania NSZZ; na początku 1981 wydawca, drukarz niezależnego pisma "Solidarność Wiejska Ziemi Grójeckiej" w Zbroszy Dużej; organizator kół "S" RI w rejonie Grójca. W 1981 pracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ "S" Małopolska, V - 13 XII 1981 kierownik Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych przy MKZ/ZR "S" Rzeszów.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w Rzeszowie i Krakowie; organizator tajnych zebrań i podziemnych struktur "S" RI w Polsce południowo-wschodniej, w IV i VI 1982organizator (we współpracy z ks. Adolfem Chojnackim) spotkań rolników na plebanii parafii Narodzenia NMP w Krakowie, podczas których zainicjował powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników (powstanie OKOR ogłoszono 15VIII 1982), od IX 1982 wydawca pisma OKOR "Solidarność Rolników" (we współpracy z Danutą Gurgul, Kazimierzem Kramarzem oraz z siostrami Lucyną i Stefanią Lubańskimi); jako działacz OKOR współpracował z Tymczasową Tarnowską Komisją Koordynacyjną "S" (w II 1983 przekształconą w TTKK "S" Robotników i Chłopów). W VI 1983 zatrzymany w Częstochowie podczas pielgrzymki Jana Pawła II, zwolniony po 48 godz., zaprzestał ukrywania się. 1983-1984 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej. 28 III 1984 aresztowany w miejscu pracy, następnie przewieziony do AŚ w Sanoku, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii.

XI 1984 - 2002 na emigracji w Norwegii (z powodów rodzinnych); organizator transportów z darami do Polski i pomocy finansowej dla powstającego Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach i Fundacji im. św. Alberta w Krakowie. IV 2003 - V 2004 wiceprezes Zarządu w Zakładach Techniki Medycznej Sp. z o.o. w Krakowie.2003-2004 prezes Polskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Chrześcijańskich.

Autor opracowania ''Komitet Samoobrony Chłopskiej, Łowisko'' (Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, Rzeszów 1981) oraz kilku publikacji nt. niezależnego ruchu chłopskiego i Fundacji Rolniczej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1977-1985 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Alfa/Szela/Stalaktyty; 11 IV 1985 - 29 VIII 1989 przez Wydz. VI WUSW w Krakowie w ramach KE.


Informacja z listy Aresztowani

(1955), pracownik Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, aresztowany 28 III - VII 1984.