Solidarność to znaczy razem

Baran Piotr

Informacja z listy Aresztowani

student UJ, aresztowany 17 XII 1981 - 5 IV 1982.