Solidarność to znaczy razem

Baranek Stanisław

Informacja z listy Aresztowani

(1930), pracownik HiL, aresztowany 3 VI - 26 VII 1983.