Solidarność to znaczy razem

Barański Janusz

Informacja z listy Aresztowani

(1960), student UJ. aresztowany 13 IX 1982 - 1983.