Solidarność to znaczy razem

Barczyński Jerzy

Informacja z listy Internowani

pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego Tarnów, internowany 14.12.1981 - decyzja 56/81, Załęże, zwolniony 22.03.1982.