Solidarność to znaczy razem

Barzyk Wacław

Informacja z listy Internowani

dyspozytor Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, wiceprzewodniczący KZ NSZZ "S", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 282, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29.12.1981.