Solidarność to znaczy razem

Bednarz Janusz

Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, grzywna