Solidarność to znaczy razem

Belski Andrzej

Informacja z listy Internowani

nauczyciel LO w Rabce, członek KZ NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 145/8l, Załęże, zwolniony 25.01.1982.