Solidarność to znaczy razem

Berdychowski Zygmunt

Informacja z listy Aresztowani

(1960), student UJ, aresztowany 13 I 1982, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony 23 II 1983, aresztowany 13 X 1985, sankcja trzy miesiące.