Solidarność to znaczy razem

Berek Jan

Informacja z listy Internowani

pracownik "Igloopol" Dębica, członek NSZZ RI "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 85/81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.