Solidarność to znaczy razem

Białoskórski Marian

Informacja z listy Internowani

nauczyciel, sekretarz KW Stronnictwa Demokratycznego, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 10/81, Załęże, zwolniony 07.05.1982.