Solidarność to znaczy razem

Bielańska Katarzyna

Informacja z listy Aresztowani

pracownik Akademii Rolniczej, aresztowana 28 l - 16 IV 1982.