Solidarność to znaczy razem

Bielawski Zbigniew

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 15 września 1946 r. w Łyczance, pow. myślenicki.

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świątnikach Górnych ze specjalnością tokarz (1964).

Zatrudniony na Wydziale Mechanicznym W-3 HiL jako tokarz w l. 1964-1972; od 1973 do 1982 r. pracownik HPR przy HiL; w 1983 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych "Bipropiec"; od 2003 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r. w HPR; brał udział w strajku na hucie po wprowadzeniu stanu wojennego; od 1982 r. związany z kościołem pw. św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach; współpracownik ks. Kazimierza Jancarza; współorganizator mszy św. za Ojczyznę w Mistrzejowicach; członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy; brał udział w manifestacjach w Krakowie i w Nowej Hucie; uczestniczył w mszach św. za Ojczyznę odprawianych przez ks. Jerzego Popiełuszkę w Warszawie; w 1988 r. brał udział w strajku w HiL; od 1989 r. w "S" w "Bipropiecu".

Działalność związkowa: KZ w "Bipropiecu": przewodniczący (1993-2003).

Zaangażowany w prace Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mistrzejowicach, współorganizator wielu uroczystości religijnych i patriotycznych poświęconych "Solidarności", pamięci ks.

Kazimierza Jancarza i ks. Jerzego Popiełuszki; bliski współpracownik DLP przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie-Żoliborzu.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników