Solidarność to znaczy razem

Bielecka Genowefa

Informacja z listy Aresztowani

(1926-1997), pracownica Zakładów Naczyń Kamionkowych w Bochni, aresztowana 12 I - 26 II 1982.