Solidarność to znaczy razem

Bieniek Andrzej

Informacja z listy Aresztowani

(1959), ślusarz, Ochotnicze Hufce Pracy w Nowej Hucie, aresztowany 10 IX 1983 - 25 VII 1984.