Solidarność to znaczy razem

Bik Marek

Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników


Informacja z listy Aresztowani

(1962), uczeń LO w Krakowie, aresztowany 24 VI 1982 - 3 VIII 1983.