Solidarność to znaczy razem

Błąkała Józef

Informacja z listy Aresztowani

(1949), pracownik HiL, aresztowany 31 VIII-IX 1982.