Solidarność to znaczy razem

Bocian Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 18 lipca 1939 r. w Skolem, obwód lwowski (Ukraina).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1967); ukończył aplikację sądową (1970) i radcowską (1976); studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych UJ (1969-1972).

Nauczyciel w szkołach podstawowych w Jelczy k. Miechowa i w Krakowie (19631968); kierownik Domu Studenckiego nr 1 Akademii Górniczo-Hutniczej (1968-1969); ekonomista w Przedsiębiorstwie Doświadczalnym Przemysłu Urządzeń Chłodniczych w Krakowie (1969); pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej w Krakowie (1972-1982 i 1990-1992); ekonomista w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie (1983) oraz w żłobkach i ZOZ nr 2 w Nowej Hucie (1984-1985); w l. 1993-1999 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie; w l. 1999-2005 rzecznik konsumentów w Krakowie i w powiecie krakowskim; od 2005 r. na emeryturze.

W l. 1956-1957 organizator opozycyjnego Rewolucyjnego Związku Młodzieży na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej; w październiku 1957 r. uczestnik strajku studenckiego po likwidacji tygodnika "Po prostu" (Wydział Prawa UJ i WSP w Krakowie); pod koniec l. 70. XX w. zaangażowany w kolportaż wydawnictw emigracyjnych z Londynu do Polski.

W NSZZ "S" od 1980 r.; założyciel "S" w Instytucie Nauk Społecznych AM; członek Prezydium Komitetu Założycielskiego i KZ "S" w AM i Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie (przewodniczący J. Kutyba); uczestnik prac komisji negocjacyjnej służby zdrowia ds. układu zbiorowego pracy w Gdańsku (grudzień 1980 r.); w 1981 r. współzałożyciel Komitetu Więzionych za Przekonania w AM i PSK; członek redakcji "Biuletynu AM i PSK Solidarność" (wraz z J. Ciećkiewiczem, A. Kokosińskim, T. Librowskim, I. Molicką, B. Niedźwiecką, A. Szczawińskim i J. Marchewczykiem).

W grudniu 1981 r. uczestnik strajk studentów na AM.

Po 13 grudnia 1981 r. współorganizator wraz z Januszem Kutybą i Tadeuszem Librowskim akcji protestacyjnej na AM; współautor dwóch numerów "Wolnej Gazety Strajkowej' (wraz z J. Kutybą i A. Szczawińskim); przez dwa tygodnie pozostawał w ukryciu; za udział w strajku przesunięty do pracy w bibliotece, a następnie zwolniony z pracy; wiceprzewodniczący Tajnej KZ w AM; we wrześniu 1982 r. sądzony wraz z J. Kutybą i T. Librowskim za kontynuowanie działalności związkowej w AM, sąd uznał ich winę, ale odstąpił od wymierzenia kary (22 października 1982 r.); 29 października 1982 r. internowany w KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie i w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach; zwolniony 6 grudnia 1982 r.

Organizator i uczestnik wielu manifestacji; aresztowany 13 maja 1983 r. i osadzony w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie, zwolniony 6 czerwca 1983 r., a następnie ponownie aresztowany 13 czerwca 1983 r.; zwolniony 26 lipca 1983 r. w wyniku amnestii; wielokrotnie zatrzymywany; w jego miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizje; czterokrotnie zwalniany z pracy, utrudniano mu znalezienie odpowiadającego kwalifikacjom zatrudnienia; kilkakrotnie pobity w l. 1986-1987; dziesięciokrotnie skazywany na grzywny za kierowanie lub udział w manifestacjach ulicznych na łączną karę w wysokości prawie 1 mln zł, których nie zapłacił, mimo zajęcia przez komornika mebli i sprzętu AGD w mieszkaniu.

W 1982 r. założyciel i wydawca podziemnego pisma "Robotnik Polski w Walce"; redaktor naczelny i autor tekstów w piśmie Obszaru II KPN "Niepodległość" (1982-1983 i 19851988); w l. 1982-1989 autor, drukarz, organizator transportu i kolportażu pism podziemnych, m.in. "Krzyk" i "Opinia Krakowska"; sygnatariusz deklaracji "Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka i Obywatela" (1984); doradca i uczestnik strajku w KWK "Manifest Lipcowy" oraz wydawca i drukarz pisma strajkowego "Manifeściak" (sierpieńwrzesień 1988 r.); ostatni raz skazany na miesiąc aresztu we wrześniu 1988 r. za udział w demonstracji w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu; wykupiony przez A. Morawiecką.

W l. 1981-1990 członek KPN, od 1982 r. zastępca kierownika w Tajnym Tymczasowym Kierownictwie Akcji Bieżącej Obszaru Kraków, ps. "Lech"; w l. 1982-1983 w Centralnym Kierownictwie Akcji Bieżącej KPN z siedzibą w Krakowie; w l. 1986-1988 szef Obszaru II (Małopolska), jednocześnie w l. 1985-1989 członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN z siedzibą w Krakowie i kierownik Wydziału Organizacyjnego CKAB; członek Rady Politycznej KPN (1989).

W 1983 r. założyciel wydawnictwa KPN "Wolność", którego był w l. 1983-1988 redaktorem naczelnym.

W l. 1990-1991 we Frakcji Demokratycznej KPN, a w l. 1991-1992 w Koalicji Republikańskiej, członek władz krajowych.

Radny Miasta Krakowa (1990-1998), wiceprzewodniczący RMK (1990-1992).

W 1994 r. inicjator powołania stowarzyszenia Czeczeński Ośrodek Informacyjny, członek zarządu; założyciel i prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej z lat 1979-1989 (1999-2007), prezes oddziału krakowskiego od 2010 r.; członek grupy założycielskiej "Ujawnić Prawdę" w Małopolsce (2005).

Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1997) oraz medalem "Niezłomnym w słowie" (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

prawnik, pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek NSZZ "S" i KPN, internowany 29.10.1982 - decyzja nr 497, Kielce, zwolniony 06.12.1982.


Informacja z listy Strajk 88

Wsparcie strajku, na czele manifestacji 3 Majowej w Krakowie (KPN)


Informacja z listy Aresztowani

(1939), pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek KPN, aresztowany 13 V - 26 VII 1983 oraz w 1988.