Solidarność to znaczy razem

Bodziony Jakub Stanisław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 3 stycznia 1962 r. w Krakowie.

Ukończył Medyczne Studium Zawodowe nr 5 w Krakowie (1983). Pracował jako technik dentystyczny w Specjalistycznym Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej (1983-1988), w Zespole Lecznictwa Otwartego Kraków Śródmieście (1988-2000) i od 2000 r. w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Śródmieście. W 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NZS Politechniki Krakowskiej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z P. Zechenterem i R. Małuseckim zorganizował pierwszą powielarnię Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS (Deklaracja programowa KKW, "Mimo Wszystko", "Polak", "Nihil Novi", "Zew" – pismo młodzieży licealnej, "Odmowa"). Rozpracowany w ramach prowadzonej przeciw KKW SOR "Ważny", aresztowany wraz z kilkunastoma osobami w dn. 4 marca 1983 r. Przetrzymywany w areszcie milicyjnym na os. Zgody, a następnie w AŚ przy ul. Montelupich. Po zwolnieniu w dn. 16 marca i częściowym umorzeniu śledztwa kontynuował działalność podziemną, m.in. pozyskując sprzęt poligraficzny, organizując powielarnię Krakowskiego Komitetu Oporu Społecznego, będącego filią warszawskiego KOS ("Wolne Słowo", "Odmowa") i przewożąc wydawnictwa książkowe z warszawskiej oficyny "Krąg".

W l. 1982-1984 był członkiem zespołu dokumentacji fotograficznej KKOS, kierowanego przez S. Iskrę. Zajmował się fotografowaniem demonstracji ulicznych w Nowej Hucie. Część jego zdjęć z lat 80. XX w. została opublikowana w zbiorowym albumie "Zapis zdarzeń. Przemiany społeczne, polityczne i kulturowe w latach 1980-1989 w obiektywach fotografików krakowskich" (2015).

W czerwcu 1989 r. członek obwodowej komisji wyborczej, zgłoszony przez Małopolski Komitet Obywatelski "S".

Współorganizator a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" w Zespole Opieki Zdrowotnej Kraków-Śródmieście (19911995); delegat na WZD RM (1989-1995). Wybrany do Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S" Małopolska (1991-1993), a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Sekretariatu (1993-1995). Oddelegowany przez ZR Małopolska do Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Krakowa (1994-1995).

Członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, miłośnik historii regionalnej Sądecczyzny, publikował m.in. w "Roczniku Sądeckim" i "Sądeczaninie".

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) oraz medalami "Niezłomnym w Słowie"(2010) i "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1962), uczeń szkoły pomaturalnej w Krakowie, aresztowany 4 - 17 III 1983.