Solidarność to znaczy razem

Bodziony Stanisław

Informacja z listy Internowani

rolnik, przewodniczący Koła Gminnego NSZZ RI "S" w Podegrodziu, z-ca przewodniczącego Zarządu Woj. NSZZ RI "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 171/8, Załęże, zwolniony 02.03.1982.