Solidarność to znaczy razem

Bodziuch Janina

Informacja z listy Internowani

radca prawny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, członek NSZZ "S", internowana 20.12.1981 - decyzja nr 393, zwolniona 07.01.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1953), pracownik Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego, aresztowana 20 XII 1981 - 7 I 1982.