Solidarność to znaczy razem

Bortnowska Halina

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 23 września 1931 r. w Toruniu.

Absolwentka studiów filozoficznych na KUL (1961); w l. 1961-1964 studentka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.

Filozof, teolog, publicystka; autorka publikacji m.in. w "Gazecie Wyborczej", miesięczniku "Znak" i "Tygodniku Powszechnym". W l. 1961-1983 redaktor i sekretarz redakcji miesięcznika "Znak" (m.in. dziennikarz-sprawozdawca trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w 1964); animatorka Warsztatów Dziennikarskich Młodych "Polis" w Warszawie (od 1992 r.), redaktor naczelna "Polis", pisma o sztuce życia publicznego.

Autorka licznych książek, m.in. "Już – jeszcze nie. Całoroczne rekolekcje z Ludźmi Adwentu" (2005), "Wszystko będzie inaczej. Z Haliną Bortnowską rozmawia Jolanta Steciuk" (2010), "Co to, to nie. Myślennik Haliny Bortnowskiej" (2011).

Od 1976 r. współorganizatorka polskiego ruchu hospicyjnego, wolontariuszka hospicyjna, współtwórczyni pierwszego polskiego domu Hospicjum św. Łazarza w Nowej Hucie (otwartego 14 grudnia 1996 r.).

W l. 1980-1989 doradca Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" oraz Małopolskiej "Solidarności" podczas I WZD RM NSZZ "S"; inicjatorka powołania inicjatywy samokształceniowej przy KRH pod nazwą "Uniwersytetu Demokracji" (współpraca E. E. Nowak, H. Konwa); w 1981 r. współzałożycielka Wszechnicy Związkowej MKZ/ZR Małopolska; autorka tekstów publikowanych m.in. w "Biuletynie Informacyjnym Hutników",

"Gońcu Małopolskim" oraz "Wiadomościach Krakowskich"; inicjatorka (wraz z ks. J. Gorzelanym) powołania Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum".

W dn. 13-16 grudnia 1981 r. uczestniczka strajku okupacyjnego po wprowadzeniu stanu wojennego w HiL w Krakowie; w dn. 16-24 grudnia 1981 r. internowana; zwolniona w wyniku interwencji krakowskiej kurii. Od 1986 r. członek Komitetu Helsińskiego.

W trakcie strajku kwietniowo-majowego 1988 r. w HiL przybyła na teren kombinatu jako ekspert Episkopatu Polski (wraz z A. Stelmachowskim i J. Olszewskim, 4 maja 1988 r.). Od 1990 członek ROAD; zastępca członka Trybunału Stanu (1993-1997)

W 1989 r. współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w l. 2007-2012 przewodnicząca Rady, po 2012 r. członek Rady; współzałożycielka Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita (2000); animatorka projektów upamiętnienia ofiar getta warszawskiego, Jedwabnego i Srebrenicy.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011); uhonorowana medalem "Dziękujemy za Wolność" (2014) oraz odznaką "Za zasługi dla ochrony praw człowieka" (2016).

fot. Andrzej Stawiarski


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

dziennikarka, członek redakcji "Znak", internowana 16.12.1981 - decyzja nr 357, zwolniona 24.12.1981.


Informacja z listy Strajk 88

negocjator w imieniu Episkopatu Polski