Solidarność to znaczy razem

Borzęcki Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 1 czerwca 1932 r. we Lwowie; zm. 27 października 2003 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1955) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1962).

W 1955 r. tłumacz (z j. francuskiego) w Polskim Komitecie Organizacyjnym V Światowego Festiwalu Młodzieży w Warszawie; w l. 1955-1956 wychowawca w internacie Technikum Budowlanego w Krakowie; nauczyciel w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (19561957), nauczyciel j. polskiego i j. rosyjskiego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 78 przy I PMZW w Łodzi (1960-1963) oraz nauczyciel j. francuskiego w XVII LO w Łodzi (1963-1969); w l. 1963-1976 redaktor i starszy redaktor w Redakcji Wydawnictw Naukowych Politechniki Łódzkiej; w l. 1976-1982 starszy redaktor w Państwowym Wydawnictwie Naukowym Oddział w Krakowie; od października 1982 r. na rencie.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; współinicjator powstania "S" w PWN, przewodniczący Komitetu Założycielskiego "S"; uczestnik zebrania założycielskiego MKZ Kraków w dn. 15 września 1980 r. jako delegat krakowskich wydawnictw (Wydawnictwo Literackie, PWM, PWN, Ossolineum, Znak); przewodniczący KZ "S" PWN w Krakowie (członkowie: M. Dudkowa, M. Kaniowa, J. Radko, P. Wilkniewski); członek Sekcji Informacji MKZ, a następnie szef Sekcji Programowej.

Od 1 października 1980 r. oddelegowany do pracy w MKZ Małopolska w związku z wyborem do zarządu; w listopadzie 1980 r. z inspiracji SB próbowano doprowadzić do odwołania go z MKZ, fałszywie oskarżając go o przynależność do KPN; członek Prezydium MKZ Małopolska (1981); w l. 1980-1981 członek redakcji "Gońca Małopolskiego"; w 1981 r. w redakcji "Biuletynu Ośrodka Prac SpołecznoZawodowych"; ekspert Komitetu Strajkowego Studentów UJ (luty 1981 r.); współorganizator Białego Marszu w Krakowie w dn. 17 maja 1981 r.

Delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM oraz na delegata na I KZD NSZZ "S" w Gdańsku w 1981 r.; członek Prezydium ZR, kierownik Sekcji Programowej, odpowiedzialny za współpracę ZRM z NZS, NSZZ RI "S", NSZZ IRz "S"; doradca z ramienia ZRM w trakcie strajków studenckich na UJ.

W dn. 13 grudnia 1981 r. - 5 marca 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i w Rzeszowie-Załężu; 8 marca 1982 r. powrócił na krótko do pracy w PWN, po czym przeszedł na rentę.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

romanista, pracownik Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Krakowie, członek Prezydium ZR Małopolska, kierownik Sekcji Programowej, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 93, N. Wiśnicz, Załęże, zwolniony 05.03.1982.