Solidarność to znaczy razem

Bracha Marian

Informacja z listy Strajk 88

Duszpasterstwo Hutników