Solidarność to znaczy razem

Brancewicz Henryk

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 16 września 1943 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Astronomii UJ (1966); w 1967 r. student Międzynarodowej Szkoły Młodych Astronomów przy Uniwersytecie Królowej Wiktorii w Manchesterze, dyplom UNESCO; doktorat (1974).

W l. 1966-1968 zatrudniony w XIV LO w Krakowie; pracownik naukowy UJ (19661976), pracownik AGH w Krakowie (1976-1994) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1977-1984); od 1994 r. na rencie, następnie na emeryturze.

Od l. 70. XX w. utrzymywał kontakty z KOR, następnie KSS KOR i ROPCiO, kolporter wydawnictw niezależnych.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ na AGH, od grudnia 1980 r. członek Prezydium KZ na AGH, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne; członek Komisji Wydziałowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH; w l. 1980-1981 uczestnik wszystkich protestów organizowanych przez Związek; od 1980 r. współpracownik biblioteki wydawnictw niezależnych, następnie podziemnych środowiska astronomów w Warszawie.

Uczestnik strajku okupacyjnego pracowników AGH po wprowadzeniu stanu wojennego (14-16 grudnia 1981 r.); po pacyfikacji strajku na AGH internowany w ZK w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa; w trakcie wizytacji zakładów przez MCK tłumaczył rozmowy z internowanymi; prowadził wykłady z astronomii w ramach "Wszechnicy Załęskiej"; zwolniony 7 kwietnia 1982 r. Po wyjściu na wolność zaangażowany w działalność podziemną, członek Tajnej Komisji Wydziałowej oraz Prezydium TKZ "S" na AGH; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. "13 Grudnia".

Udostępniał mieszkanie na potrzeby działalności konspiracyjnej; prowadził niezależną działalność edukacyjną wśród studentów; uczestniczył w uroczystościach patriotycznych; organizator spotkań noworocznych dla dzieci osób internowanych.

Od 1983 r. animator kultury niezależnej przy kościele oo. Karmelitów, m.in. współpracownik Teatru Niezależnego; organizator niezależnych pokazów filmowych przy kościele oo. Redemptorystów; współorganizator (we współpracy z "S" RI i kościołem oo. Karmelitów) transportów odzieży i leków z Zachodu oraz płodów rolnych.

Od 1984 r. współzałożyciel i członek Franciszkańskiej Wspólnoty Ekologicznej przy klasztorze oo. Reformatów w Krakowie (którą kierował W. Włodarczyk), w 1987 i 1989 r. współorganizator niezależnych sympozjów ekologicznych; w dn. 25-28 sierpnia 1988 r. uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

W l. 1988-1989 członek jawnego Komitetu Założycielskiego "S" na AGH, od kwietnia 1989 r. członek KZ na AGH, delegat KZ do Senatu AGH.

Od 1991 r. przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Międzynarodowej Unii Amatorów Astronomii w Bolonii, w l. 1993-1996 członek Zarządu, od 1996 r. wiceprezes; w l. 1995-2005 przewodniczący PTA; w l. 2000-2008 prezes PTMA. W 1991 r. współzałożyciel krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), medalem im. Włodzimierza Zonna za popularyzację astronomii (1999) i medalem "Dziękujemy za Wolność" (2016).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier fizyk, adiunkt AGH, członek KZ NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 375, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 07.04.1982.