Solidarność to znaczy razem

Brataniec Franciszek

Informacja z listy Internowani

działacz NSZZ "S" w GPPD "Forest", członek Prezydium Krajowej Komisji Branży Drzewnej NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 80/ 81, Załęże, zwolniony 04.03.1982.