Solidarność to znaczy razem

Brniak Jerzy

Informacja z listy Internowani

inżynier, pracownik Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych, internowany 22.12.1981 - decyzja nr 398, Załęże, zwolniony 05.01.1982.