Solidarność to znaczy razem

Brzozowski Jan

Informacja z listy Internowani

ślusarz w Niedomickich Zakładach Celulozy, członek NSZZ "S", internowany 10.03.1982 - decyzja nr 55/82, Załęże, zwolniony 28.06.1982.