Solidarność to znaczy razem

Budyń Jerzy

Informacja z listy Internowani

student filozofii UJ, członek NZS, internowany 19.12.1981 - decyzja nr 391, Załęże, zwolniony 14.04.1982.