Solidarność to znaczy razem

Bugaj Mieczysław

Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników