Solidarność to znaczy razem

Bugno Marek

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 10 kwietnia 1960 r. w Zagórzanach, pow. gorlicki.

Absolwent Liceum Zawodowego w Gorlicach (1979).

W l. 1979-1984 i od 1989 r. do dziś zatrudniony w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik" w Gorlicach, jako mechaniktokarz na Wydziale Rotacyjnym, a następnie jako planista na Wydziale Krajalni i specjalista ds. kontroli wewnętrznej (od 1992 r. Fabryka Maszyn Glinik SA); w l. 1984-1989 pracował w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Nowym Sączu.

W NSZZ "S" od lutego 1981 r. w FMWiG (po zakończeniu służby wojskowej w Marynarce Wojennej); w dn. 14-15 grudnia 1981 r. brał udział w strajku w FMWiG; w l. 19821984 zaangażowany w wydawanie m.in. ulotek "Solidarności Glinika" i broszury "Wolnego Górnika", we współpracy ze S. Dudkiem, S.

Elmerem, B. Gurbą, S. Jarkiem, L. Jamrą, R. Kosibą, T. Krokiem i R. Stawiarskim; kolporter prasy podziemnej: "Wolny Górnik", "Hutnik", "Janosik" oraz ulotek; w dn. 6 marca 1984 r. został zatrzymany i aresztowany w AŚ w Nowym Sączu; podczas przesłuchań szykanowany i zastraszany (ograniczano widzenia z rodziną); w czerwcu 1984 r. został zwolniony z pracy z zakazem zatrudnienia w Gliniku, który obowiązywał do 1989 r.; w dn. 27 lipca 1984 r. zwolniony na mocy amnestii; Działalność związkowa: KM NSZZ "S" w FMWiG Glinik: członek KZ (1990-1996), przewodniczący (1996-nadal); delegat na WZD RM (1998-nadal); członek ZRM (1998-2002); delegat na KZD (2002-nadal); Sekcja Krajowa Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ "S" w Katowicach: delegat (1996-2000).

Od 1989 r. należy do Stowarzyszenia Osób Internowanych i Aresztowanych w stanie wojennym, zastępca przewodniczącego.

Od 1995 r. organizuje coroczny Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar KM NSZZ "S" Glinik; w l. 19962006 współorganizował biegi "S" w Gorlicach na dystansie 10 km.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1999), odznaką Zasłużony Pracownik Glinika (2000), Brązową Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa RP (2004), medalem Serce "Solidarności" (2005), medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2005), statuetką "Solidarni w Sporcie" (2005), Technik Górniczy I Stopnia (2007), Brązową Odznaką Polskiego Związku Badmintona (2009), Honorową Szpadą Górniczą (2009), medalem "Niezłomnym w Słowie" (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1960), pracownik FMWiG "Glinik" w Gorlicach, aresztowany 8 III - 27 VII 1984.