Solidarność to znaczy razem

Bzdyl Krzysztof

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 4 marca 1950 r. w Krakowie.

Absolwent III LO w Krakowie (1968); studiował na Wydziale Ekonomiki Handlu Wewnętrznego AE w Krakowie (1973-76) i w 1969 r. na Wydziale Odlewnictwa AGH; w 1991 r. ukończył księgowość na Sanford-Brown College w St. Louis.

W l. 1969-1981 pracownik m.in. Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego, Krakowskich Zakładów Gastronomicznych Wschód, Zakładu Transportu, Krakowskiego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych, Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Kraków-Śródmieście i Centrali Technicznej Elmet; od czerwca 1981 r. pracownik dyspozytorni w Zakładzie Transportu Wewnętrznego MPK w Krakowie.

W grudniu 1970 r. zorganizował w Krakowie manifestację poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu robotników; kilkakrotnie zwalniany z pracy ze względu na przekonania polityczne, m.in. w 1976 r. zwolniony dyscyplinarnie za zorganizowanie strajku w Zakładzie Transportu.

Od 1979 r. działacz SKS w Krakowie; od 1979 r. w ROPCiO, kolporter wydawnictw niezależnych; w l. 1979-1984 członek-założyciel KPN, w kierownictwie Obszaru II Południe, a w l. 1983-1984 kierownik tego obszaru (ps. Jan Godebski); drukarz "Opinii Krakowskiej" i "Niepodległości".

W NSZZ "S" od września 1980 r.; zorganizował "S" w Zespole Ekonomiczno-Admini- stracyjnym, gdzie został wiceprzewodniczącym KZ "S", która wydała rezolucję domagającą się m.in. wprowadzenia wolnych sobót i zaprzestania prześladowań przez SB.

Aresztowany 6 grudnia 1980 r. za "próbę obalenia przemocą ustroju socjalistycznego" i osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie; zwolniony 2 czerwca 1981 r.; działacz i członek prezydium Krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie.

Organizator strajku w zajezdni MPK w Łagiewnikach 13 grudnia 1981 r., przewodniczący Komitetu Strajkowego; zatrzymany i internowany 15 grudnia 1981 r.; 22 grudnia 1981 r. aresztowany i następnie skazany na trzy lata więzienia; osadzony w ZK w Nowym Wiśniczu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie; zwolniony na mocy amnestii 3 sierpnia 1983 r.

Działacz podziemnych struktur KPN, kolporter, organizator akcji ulotkowych i plakatowych oraz zbierania składek na pomoc represjonowanym.

Ponownie aresztowany 3 maja 1984 r.

W l. 1984-2006 przebywał na emigracji w USA, gdzie nadal działał na rzecz KPN; wydawał pismo "Wolna Polska" w St. Louis (do 1989 r.), przedstawiciel KPN na stan Missouri.

Od 2006 r. członek zarządu stowarzyszenia Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989, a od 2010 r. prezes; członek Kapituły Medalu "Niezłomnym w Słowie".

Przedstawiciel ZKPN w Porozumieniu Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych (od 2007 r.), Sygnatariusz "Manifestu Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności" (2008); od 2010 r. członek Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, członek KPN, przewodniczący Komitetu Strajkowego MPK, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 262, Nowy Wiśnicz, aresztowany 22.12.1981. Skazany na 3 lata pozbawienia wolności.


Informacja z listy Aresztowani

(1950), pracownik MPK w Krakowie, członek KPN, aresztowany 22 XII 1981 - 12 III 1983.