Solidarność to znaczy razem

Cacoń Marian

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 15 sierpnia 1928 r. w Dębicy; zm. 27 grudnia 2000 r. w Dębicy; pochowany na Cmentarzu Starym w Dębicy.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jarosławiu, zawód: elektryk (1949).

Zatrudniony w Elektromontażu Rzeszów (1952-1962), WUCH Dębica (1963-1969) i DZOS "Stomil" Dębica (1969-1981); od 1981 r. na wcześniejszej emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r. w DZOS "Stomil"; członek komitetu założycielskiego. Internowany 13 grudnia 1981 r.; osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 5 kwietnia 1982 r.

Po odzyskaniu wolności zaangażowany w działalność podziemną: kolporter prasy podziemnej, drukarz; uczestnik nieformalnych spotkań w Dębicy.

Uczestnik i współorganizator wyjazdów na Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dębicy; w l. 1984-1989 współorganizował msze św. za ojczyznę w Dębicy; inwigilowany przez SB i MO.

W l. 1988-1989 włączył się w odbudowę struktur związkowych: członek KZ NSZZ "S" przy DZOS "Stomil" (1989-1995); delegat na WZD RM (1989-1995).

Członek KO "S" w Dębicy. Radny Miasta Dębicy (1990-1994).

W l. 1991-1996 prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Solidarna Samopomoc.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil", członek KZ NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 9/81, Załęże, zwolniony 05.04.1982.