Solidarność to znaczy razem

Chodorowicz Piotr

Informacja z listy Internowani

plastyk, członek KZ NSZZ "S" w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, pracownik Sekcji Kultury i Informacji Delegatury NSZZ "S" w Nowym Targu, internowany 14.12.1981 - decyzja nr 180/ 81, Załęże, zwolniony 26.04.1982.