Solidarność to znaczy razem

Chruścik Lesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 10 czerwca 1954 r. w Niegosławicach, pow. Jędrzejów.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Katowicach (1972) i Technikum Mechaniczne w Chrzanowie (1975).

W l. 1975-1977 pracował w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów "Sefako" jako starszy referent ds. kooperacji; w l. 1977-1979 służba wojskowa; w l. 1979-1988 pracownik HiL (obecnie ArcelorMittal Poland) w Krakowie na Wydziale Blach Karoseryjnych na stanowisku ślusarzspawacz utrzymania ruchu energetycznego. W 1988 r. wyemigrował do Niemiec, gdzie pracował jako spawacz w stoczniach oraz w sektorze budowlanym. Po powrocie do kraju prowadził własną działalność gospodarczą (1994-2001); od 2001 r. pracuje w prywatnej firmie budowlanej.

W NSZZ "Solidarność" od 21 września 1980 r. w HiL w Walcowni Blach Karoseryjnych. Uczestnik strajku grudniowego (13-16 grudnia 1981 r.) po wprowadzeniu stanu wojennego oraz strajku na Wydziale Walcowni Blach Karoseryjnych w dn. 26 kwietnia – 4/5 maja 1988 r.

W l. 80. XX w. aktywnie brał udział w akcjach protestacyjnych i manifestacjach na terenie Nowej Huty. W podziemnych strukturach

"Solidarności" zajmował się zbiórką składek w ramach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, kolportażem ulotek, czasopism i literatury drugiego obiegu.

Obecnie członek OM NSZZ "Solidarność" przy Zarządzie Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".

Odznaczony medalami "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2010) oraz medalem

"Dziękujemy za Wolność" (2015).

Anna Byrska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Lesław CHRUŚCIK, ur. 10.06.1954 w Niegosławicach pow. Jędrzejów.

Działacz NSZZ "Solidarność" od 21 września 1980 roku w b. Hucie im. Lenina w Krakowie, na wydziale Walcownia Blach Karoseryjnych, gdzie pracował.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w dn. 13 grudnia 1981 r. był członkiem wydziałowego Komitetu Strajkowego podczas strajku 13-16.12.29181 r.. Po rozbiciu strajku, w okresie 1982 do 1989 roku był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej "Solidarność" odpowiedzialnym za organizacje kolportażu prasy, książek i wydawnictw drugiego obiegu na terenie kombinatu HiL, a nawet osobiście przenosił duże ilości tzw. bibuły. Brał udział w manifestacjach patriotycznych w Nowej Hucie oraz mszach za Ojczyznę.

Członek Społecznego Funduszy Pomocy Pracowniczej, który pełnił rolę niejawnej komisji zakładowej, wypełniając rolę socjalną wobec hutników z Solidarności, zbierał składki, na pomoc indenowym i więzionym oraz ich rodzin.

Podczas strajku wiosennego w HiL, w okresie 26.04-4/5.05.1988 roku był ponownie aktywnym działaczem wydziałowego komitetu strajkowego. Uhonorowany Medalem "Dziękujmey za wolność" (2015)


Informacja z listy Strajk 88

Komitet Strajkowy Hutników, członek KS WBK